חשיבות בדיקת אולטרה-סאונד בהיריון תאומים

מאת פרופ’ רוני טפר מומחה במיילדות וגניקולוגיה

היריון מרובה עוברים מלווה בשכיחות סיבוכים גבוהה יותר מהיריון של עובר יחיד. הסיכון השכיח ביותר הנו לידה מוקדמת, אחריו האטה בגדילה והמצאות מומים מולדים.
בדיקת אולטרה סאונד הינה בדיקה אמינה בטיחותית לאבחן היריון מרובה עוברים, והינה בעלת חשיבות רבה במיוחד עבור:
1. זיהוי מדויק של גיל ההיריון – נתון זה הינו חשוב ביותר לניהול תקין של היריון בכלל והיריון מרובה עוברים בפרט. קביעת גיל היריון מדויק חשובה במקרה זה עקב סיכון מוגבר ללידה מוקדמת והשכיחות הגבוהה יותר להאטה בגדילה של העוברים. בהקשר זה יש לציין את האפשרות ל – Selective fetal growth restriction, מצב בו ישנה האטה בגדילה של אחד העוברים ומשקלו קטן מאחוזון 10, או שיש פער במשקל המוערך של מעל 25% העוברים.

2. סיווג ההיריון לפי מבנה הקרומים: בדיקת chorioniticy – באמצעות אולטרה-סאונד המבוצע בשבוע 7 להיריון, המאפשר לזהות את מספר שכבות הקרומים הפנימי (אמניון) והחיצוני (כוריון). מבנה קרומים זה מאפשר לקבוע האם מדובר בהיריון תאומים מסוג:
ביכוריוני ביאמניוטי (לכל עובר שק היריון ושליה נפרדים).
מונו כוריוני ביאמניוטי (קרום אמניון נפרד לכל עובר וקרום כוריון ושליה משותפת).
מונו כוריוני מונו אמניוטי (העוברים חולקים את שק ההיריון והשליה).
Conjoined twins – סוג נדיר של הריון תאומים הקרוי תאומים סיאמים בו העוברים נמצאים בשק מי שפיר אחד ומחוברים בחלקי גוף שונים האחד לשני.
בעוברים מונוכרונים (שליה משותפת) ישנה שכיחות גבוהה של מומים מולדים בהשוואה להיריון עם עובר יחיד או בהשוואה להיריון תאומים בי כוריוני בי אמניוטי (שק ושליה נפרדים). בפרט, חשיבות רבה מיוחסת לזיהוי של מבנה הקרומים בהיריון מסוג מונו כוריוני בי אמניוטי (שליה משותפת ושק היריון נפרד) מאחר ובו סבירות גבוהה של חיבור בין כלי הדם בשליה עלולה להוביל ל:
1. Twin-twin transfusion syndrome – מדובר בהפרעה בשכיחות של 10-15% מן ההיריונות מסוג זה, בה ישנה הפרה באיזון בזרימת הדם בין עוברים החולקים שליה אחת. ממצא זה מתאפיין בשונות בכמות מי השפיר בעובר התורם, בשק יהיה מיעט מי שפיר , ואילו בשק של המקבל יתפתח ריבוי בכמות מי השפיר.
2. Twin anemia-polycythemia sequence – בו עובר אחד המעביר דם לשני הופך לאנמי, וזה המקבל דם הופך לפוליצטמי. סיבוך זה מעלה את הסיכון לתחלואה של נזק מוחי ולתמותה עוברית.
בהיריון תאומים מונו כוריוני מונו אמניוטי (שק ושליה משותפים) עולה השכיחות להסתבכות ולפיתול של כלי הדם אחד בשני.

תגובות סגורות